Klyveromyces lactis P450s

 

D. Nelson

 

August 7, 2009

 

>CYP51F1 Kluyveromyces lactis

76% to CYP51F1 Saccharomyces kluyveri

KLLA0E03553g

MSTKSESVVVKVFEAAQAVLGQFLAFSIAQQISIVILLPFVYTIVWQLLYSMRKDRVPLVFYWIPWVGSAVSYGMRPYEF

FEECREKYGDIFAFVLLGKVMTVYLGPKGHEFILNAKLADVSAEAAYTHLTTPVFGNGVIYDCPNHRLMDQKKFVKGALT

TDAFRKYVPLIAEEVQKYFLTSKNFSIGEKDHGKINVMVTQPEMTIFTASRSLLGSEMREKLNTDFAYLYSDLDKGFTPL

NFVFSHLPLDNYRKRDNAQRVISSTYLSLIKKRRDTNDIQDRDLIDSLMKNSTYKDGVKMTDQEIANLLIGVLMGGQHTS

AATSAWVILHLAERPDIQEKLYEEQMKVLDNGTKELTFDLLQEMPLLNQTIKETLRLHHPLHSLFRKVMNDMPVPNSSYV

VPKGHHVLVSPGYCHLQDKYFPNASEFNPNRWDNDAASSYASNEKVDYGFGSISKGVSSPYLPFGGGRHRCIGEHFAYMQ

LGTILSNYIRTLTWKFADPSATVPTPDFQSMVTLPLEPSEIEWTLRK

 

>CYP56A7 Kluyveromyces lactis NRRL Y-1140

XM_452498, KLLA0C06743g

49% to CYP56A1, 53% to 56A6

MLSLVLGIISSGILLSFLCLVCFPIGLPWSLPTIPIYVSFLPIL

TDMDQLEIFERYIRHPMEKYGAVKIFFANRWNILTSKPEFLNIMFRDEDTFAKSGNQK

KIPYSLLAKYTGDNVISAHGKVWMKYRSCIQNQLNVFDSKPLIDNAQLFVKLLKKSIE

DNTEGTVLLPPLIQRLTLANIAKIALGFDIGTLKFDEHDNICRSRLHEKLNQVKQQIF

KPVFLSFPFLDLLPIKSRQRAKIDIIQFRDMLLDTVYKNLIHNYKFEQTNNAAAGLIR

EWKLQGITDEQLKDNLVIILVAGHENPQLLLSTLFYLLAKHQNWQYAIREELLSVDRN

EDILNSFKLTAFIYEALRMFPPLGQIINRRTTRKCQLGPGIIIDKDVYCGYNVYGTGT

ATSVWGETAKQFIPERWGENSNELANNWKKHKYDASMSAFHGGRRSCLGEKLALMEMK

YVLYYVLMNFHIELHPQWKEKMTPAGPICPKMLKVKLTILKDPQDQRSDSLYSSAGET

LSENI

 

>CYP61A1 Kluyveromyces lactis

80% to CYP61A1   Saccharomyces kluyveri

KLLA0D11242g

MDNIVVSQTSNATQVASEASVKLFSLANAQQLVETVQQMSYFKLFCTLVAIVIVWDQVSYQIQKGNIAGPKWKVWPVIGP

FLESFDPKFEEYLAKWNSGPLSCVSIFHKFVVIASTRDLARKIFQSPQYVKPCVVDVAVKILRPSNWVFLDGKEHVDYRK

SLNGLFTKQALAKYMPSQELLMDKYIEKFIELSKENKYEARVFFHDMREIMCALSLKAFCGDYITEDQIRKVADDYYLVT

AALELVNFPIIIPYTKTWYGKKTADMTMKIFEQCAQMAKDHIAAGGESTCVLDAWCSLMHEAKNKDDADSKLYHREFTNR

EMSEAIFTFLFASQDASSSLACWIFQIIADRPDVMANIREEQLRVRNNDPNVKLSMDLIDEMKYTNMVVKETLRYRPPVI

MVPYYVKKSFPVVPTYSAPKGSMLIPTLYPALHDPEVYEDPDEFIPERWVEGSAANQAKKNWLVFGCGPHVCLGQTYVMQ

TFTGLIGKFAMFSDWEHKVTPLSEKIKVFATIFPKDDLLLSFKKRDPLTGEVEL

 

>CYP5251A1 Kluyveromyces lactis

29% to CYP613B1,  KLLA0C19206g

MLADILIPLIKKNWMAFVYFTPVLFVVLYLLKEWRAAYGFNNLGQTVAAPFGYERKTLPYNKENCARTKFLDGKSLSIKN

RDQCGDLYLQRSGTYKEIVLTTPKQLMEYYKSNSKNHSKLDSFGAGAFLVALLGECLGFQNGSEWLSMRKVFDSFFTHKA

AVENFPVMIDYISEWIKDLDTEQISDIDPLQLVSDLPFTCIAKYLYGSELCSKQFLQALKDLIPMHTELMHYSFLTVAGR

FKIFQYFPSKKMKQVSQFQRQFIDLSLKQVELSRQSGQETVVEKLYRHVESGKFTFNNWIQTIDEILFANIEVTSTVMAW

ALVEMGSNIEEQNRLRCEILKVKEQSSKDDFNKETDPMQRYMKLTDTYLQYCVWETLRMHPLLWFSFPEISSETLFIDGI

RISPNTPIVVDQYQINYNSPIWNPSDKPKDFGKKFAPSRFENITLRDALYSQVTFGAGSRKCLGRNFAELLIKSELAYIL

SKYKVTLTEKVEFSKDTFVVQPKTKIQLTAL

 

>CYP5252A1 Kluyveromyces lactis

28% to CYP578G1 (only a partial seq) KLLA0D11638g

MNVYSLFLALALDVVSGFEYGPQYSTNFITDLDHTREGKAHRNELFLGFQESSSMWFYTTLAPMLWDTVARWYGIGEKSA

KSQQWIWDKFQEALKPLQQGIIGSSTNDNTIVSPVGNVLSTMYDEKIGKGPISQTQFREIASEIADHVIAGHETTGITLT

YICWELSRPCNRHWQDKLFEECKTVPSDLQRLDQMPILHSIVQEACRLHSAIPGSEPRYVPQEGPKFEATLRDKHGTRVE

IPPGTIVSCQPWSLHLLETPFGANPRQFNPARWLRDETTGETEQEYEKRLTKMNNSMFTFGQGNRMCLGMNLALMEMKYC

IAQLYSRYTTDISPEWCNKVYQQQTDSLMGTSGRGRATSIKGTDVDMMRMADTYTTRPLMNECWLEFSSRD